Kada se čovek menja, menja se i njegovo okruženje

Postoji zapažanje da kada se čovjek mijenja, mijenja se i njegovo okruženje.
​Ono se mijenja u dva smjera:

  • Ljudi sa kojima imate jaku povezanost, koji vas cijene, počinju da se prilagođavaju u vezi sa tim, što ste se vi promijenili. Samo zbog toga da bi nastavili da budu u kontaktu sa vama. Ovo se dešava nezapaženo i nesvjesno.
    ​- Oni koji nijesu mogli da se prilagode vama novim odlaze, jer nemaju za šta više da se “drže” za vas. I dolaze novi s kojima postoji sličnost.

Tako se mijenja polje.

Ali ovdje postoji jedna zamka: ako se mijenjate da biste promijenili druge – nećete uspjeti. Treba se mijenjati za sebe i u vezi sa sobom. Mijenjanje okruženja je sporedni efekat.

Nema nikakvog smisla čekati i zahtijevati mijenjanje od drugih. Ako vam se nešto ne sviđa kod drugih, stvar je vašeg izbora – da li da ostanete s njima na bliskoj distanci ili da se udaljite.
Nina Rubštejn

​Prevela: Beba Muratović – bebamur.com