DA LI ISPAŠTATE ZBOG GREHA SVOJIH PREDAKA

Oslobodite se loše karme – ova tehnika zaustavlja niz karmičkih dugova!

Te porodične „tačke spoticanja“ stvaraju negativnu energiju koja generacijama ostaje prisutna u krugu porodice i direktno utiče na život svih članova. Ipak, ona se može preokrenuti određenim terapeutskim metodama tokom kojih pacijenti uviđaju suštinu svog problema i odlučuju se za nove životne stilove.

Osim toga što ih vezuje krvno srodstvo, članovi porodice dele i zajedničku prošlost, sadašnjost i budućnost. Helindžer u svojoj knjizi navodi da se u porodičnoj terapiji od pacijenta očekuje da predstavi sve relevantne činjenice iz svog života koje mogu pomoći da se razume koren problema.

Sesije grupne terapije najčešće se odvijaju u formi radionica. Njima prisustvuje pacijent i nekoliko osoba koje simbolički predstavljaju članove porodice, a od svih učesnika terapije se očekuje duboko poistovećivanje sa osobom koju predstavljaju. Tokom radionice, terapeut postavlja različita pitanja da bi se problemi sagledali i iz šireg ugla.

Cilj jeste da se otkrije energetska blokada i ponovo uspostavi porodična harmonija i balans. Tokom sesije, svi učesnici mogu osetiti snažne nalete energije, intenzivne emocije i steći dublji uvid u prošlost. Iskustvo pokazuje da su radionice ovog tipa veoma efikasne, i dokaz su veoma jake povezanosti porodičnih zajednica.

Nakon što se oslobodite loše porodične karme, potrebno je preduzeti određene korake kako biste bili sigurni da upravo vi nećete biti uzrok nesreće budućim generacijama svoje porodice.

Ukoliko primetite da vaše ponašanje negativno deluje na okolinu, postoje određeni koraci koje možete preduzeti kako biste svoju energiju usmerili na pozitivan put. Nek vam vodilja bude jedan od najvažnijih karmičkih zakona glasi „Čini dobro čak i kada se to od tebe ne očekuje“. Čuvajte sebe i svoje bližnje i izbegavajte rizične situacije, i što je najvažnije oprostite svima koji su vam nekada naneli zlo ili nepravdu.

Ova vrlina ćete lako usvojiti kada priznate svoju moć duhovne transformacije. Oprostiti znači odvojiti svoje duhovno biće od ljutnje, ogorčenosti i frustracije koju držite u sebi. Loša karma se hrani prezirom i takva energija će oko vas privući druge ljude koji će vam dati još više razloga za negativne emocije. Često se pitamo zašto smo zapeli u krugu negativnosti ne shvatajući da nas je u tu situaciju dovelo upravo naše ponašanje.

Karma je jedinstvena sila za svakoga od nas – svaka osoba se bori sa vlastitim karmičkim bitkama. Što pre otkrijemo izvore naše nerešene karme i preduzmemo korake da je rešimo, to ćemo ranije doživeti i osetiti čudo duhovnog oslobođenja koje će nam otvoriti put ka pravoj suštini naših života.

Izvor: Aura